Esteu aquí

Noticia
Corporativo
Aquest full de ruta s’emmarca en l’Agenda Digital per a Espanya

El Pla estratègic 2017-2020 de Red.es preveu l’execució de 80 projectes de transformació digital

El Pla estratègic i operatiu per als anys 2017-2020 de l’entitat pública Red.es pronostica l’execució de 80 projectes i preveu fortes inversions (50 milions d’euros només per a l’any 2017).

Aquest document recull la missió de Red.es d’impulsar la transformació digital de la societat espanyola mitjançant iniciatives innovadores i vertebradores en col•laboració amb socis públics i privats.

El Pla estratègic, així mateix, s’estableix sota importants objectius: ser referència en digitalització i transformació tecnològica, excel•lència en la gestió interna i disseny i execució de programes i digitalització. Tots aquests principis componen la raó de ser de l’entitat, amb orientació a la societat, les empreses i les administracions públiques. 

En el marc de l’Agenda Digital del Govern, Red.es, com a entitat dependent del Ministeri d’Energia, Turisme i Agenda Digital, a través de la Secretaria d’Estat de Societat de la Informació i Agenda Digital, assumeix un paper actiu i especialment rellevant, ja que és director de dos dels deu plans existents (Pla de TIC per a pimes i comerç electrònic i Pla de servei públic digitals), i participa en la resta.

El Pla estratègic, així mateix, s’estructura en quatre grans eixos. El primer és l’impuls de l’ecosistema digital, amb especial èmfasi en els ecosistemes innovadors, la digitalització de les empreses i el talent digital.

El segon eix se centra en el govern digital, amb millors serveis digitals al servei del ciutadà i també de l’Administració. Hub Digital compon la tercera línia d’actuació i suposarà el desenvolupament de nous instruments per a l’anàlisi, el monitoratge i l’avaluació de la transformació digital a Espanya, així com la generació de think & do tank en digitalització i transformació tecnològica.

Finalment, hi ha l’eix d’organització digital, amb claus com l’optimització de la gestió interna, les persones i l’estabilitat econòmica.