Esteu aquí

 

 

 

Treballem per la convergència digital amb Europa

 

Red.es
Informació general

Exercim un paper essencial en l'execució i el desplegament dels plans de l'Agenda Digital per a Espanya amb un objectiu clar: treballar per la convergència digital amb Europa per millorar els serveis públics i desenvolupar l'economia digital.

Red.es és una entitat pública empresarial del Ministeri d'Energia, Turisme i Agenda Digital (MINETAD) que depèn de la Secretaria d'Estat per a la Societat de la Informació i l'Agenda Digital (SESIAD). Desenvolupem programes d'impuls de l'economia digital, la innovació, l'emprenedoria, la formació per a joves i professionals i el suport a la PIME mitjançant el foment d'un ús eficient i intensiu de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC). També despleguem programes d'implantació tecnològica als serveis públics de l'Administració –especialment a Sanitat, Justícia i Educació–, i treballem per al desenvolupament de les ciutats i illes intel•ligents. Molts dels projectes que executem des de Red.es es duen a terme gràcies al finançament de la Unió Europea, a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) i del Fons Social Europeu (FSE).

                                                                                

A Red.es també gestionem els dominis “.es”, RedIRIS, l'ONTSI i el Centre d'Excel•lència de Fonts Obertes (CENATIC). Treballem, a més, per la seguretat a Internet sota el guiatge de INCIBE.                                                                                   

Història

2002: Neix una entitat per desenvolupar la societat de la informació 

L'entitat pública empresarial Red.es neix el 2002, en el marc del Pla Info XXI, que constitueix la resposta espanyola al projecte e-Europe. Els estatuts del nou organisme li confereixen les funcions següents:
  • Fomentar i desenvolupar la societat de la informació.
  • Gestionar els registres dels noms i adreces de dominis .es.
  • Participar en l'ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) i ser assessor ministerial en afers de la seva competència.
  • Ser observatori de les telecomunicacions i de la societat de la informació
  • Elaborar estudis i informes i assessorar l'Administració General de l'Estat i altres organismes.

Impuls dels primers programes

Red.es aprofita l'estructura pública de la Xarxa Espanyola de Televisió (Retevisión), una vegada que el sector audiovisual és liberalitzat i aquesta empresa, privatitzada. La nova entitat, a més d'heretar la gestió de dominis .es, impulsa programes com ara Internet a l'Escola o Internet a les Biblioteques.
El 2004 i el 2005 s'aprova i desenvolupa el Programa España.es, que posa èmfasi en la difusió de la societat de la informació i que estableix les bases de les noves actuacions de Red.es. En aquest període s'inicia el desenvolupament de la signatura electrònica, el servei del registre telemàtic i les campanyes Todos.es i Chaval.es, destinades a informar de les possibilitats d'Internet al medi rural i a formar els pares sobre l'ús segur d'Internet per als nens.

Pla Avança

El 2005, la Comissió Europea aprova la iniciativa i2010, que a Espanya es tradueix en el programa Ingenio 2010. A Red.es s'estableixen noves àrees d'actuació i s'impulsen programes importants, com Sanitat en Línia o Registre Civil en Línia.


El 2009, es revisen les polítiques relacionades amb la implantació de noves tecnologies i sorgeix el Pla Avança 2, que té els eixos d'actuació següents: desenvolupament de les TIC, serveis públics digitals, infraestructures, adopció de la televisió digital terrestre (TDT) i confiança i seguretat. Per a Red.es suposa intensificar alguns dels programes que ja té en marxa i adoptar-ne altres de nous, com el DNI electrònic o el projecte Aporta, que implica el llançament del portal datos.gob.es, que organitza i gestiona el catàleg d'informació pública de l'Administració General de l'Estat.

Agenda Digital per a Espanya 2013-2015: grans reptes 

El 2012 s'inicia l'elaboració de l'Agenda Digital per a Espanya, en línia amb les prioritats de l'Agenda Digital per a Europa. Els seus objectius se centren en la creació d'ocupació, l'increment de la productivitat i la competitivitat i la reducció de la despesa pública. La seva posada en marxa i continuïtat en el present impliquen nous reptes i prioritats per a l'entitat pública, alhora que es potencien programes com Vendes a Internet, Hotels en Xarxa o Ciutats Intel•ligents.

Dominis

Red.es és l'autoritat nacional encarregada de l'assignació i la gestió dels noms de dominis “.es”, que s'identifiquen amb el nostre país, l'idioma castellà i la cultura hispana. El “.es” és el domini més utilitzat a Espanya, amb un nombre de registres que ja supera els 1,8 milions.


La gestió del registre de noms de domini inclou la implantació, el manteniment i el suport dels equips, les aplicacions i les bases de dades necessàries per al funcionament correcte del sistema de noms de domini d'Internet, sota el codi de país corresponent a Espanya (“.es”).


 Totes les actuacions es fan d'acord amb les directrius del Govern espanyol i en conformitat amb l'ICANN (Internet Corporation for Assigned Names & Numbers) i les guies derivades del mercat internacional.

A Red.es apostem per un domini .es de qualitat, segur, fàcil d'adquirir i renovar, econòmicament competitiu i que ofereixi serveis de valor diferencials, com la resolució extrajudicial de conflictes. Volem que el domini .es sigui referent a escala internacional de la llengua espanyola i utilitzat per a les pàgines d'Internet amb contingut en espanyol, en un món amb més de 400 milions d'hispanoparlants.

RedIRIS

Una de les funcions que tenim encomanades a Red.es és la gestió de RedIRIS, la xarxa acadèmica i d'investigació espanyola, que, des de la seva fundació el 1988, proporciona serveis avançats de comunicacions a les seves institucions afiliades, principalment universitats i centres públics de recerca.

RedIRIS, que està finançada pel Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat (MEIC), exerceix un paper de gran importància en la e-ciència del nostre país, per aquest motiu el MEIC l'ha inclòs al seu Mapa d'Instal•lacions Cientificotècniques Singulars, que agrupa les principals infraestructures dedicades a la recerca a Espanya.

Per oferir als usuaris la millor connectivitat possible, i per mantenir-se a l'avantguarda dels nous serveis telemàtics, RedIRIS coopera amb altres xarxes acadèmiques i d'investigació, tant autonòmiques com internacionals. Entre les últimes destaca la xarxa acadèmica paneuropea GÉANT. RedIRIS participa en la gestió d'aquesta xarxa i a través seu es connecta tant amb la resta de xarxes acadèmiques i d'investigació nacionals dels altres països europeus, com amb xarxes d'investigació d'altres continents.

A més, RedIRIS presta a les més de 500 institucions que té afiliades altres serveis TIC: federació d'identitat digital (SIR); accés a les xarxes wifi universitàries (eduroam); certificats digitals; llistes de distribució; filtratge antiinundació; serveis de seguretat o assessorament i difusió, entre d'altres.

ONTSI

L'Observatori Nacional de les Telecomunicacions i de la Societat de la Informació (ONTSI) està adscrit a Red.es i té com a objectiu principal el seguiment i l'anàlisi del sector de les telecomunicacions i de la societat de la informació.

L'ONTSI elabora, recull, sintetitza i sistematitza indicadors, elabora estudis, i ofereix serveis informatius i d'actualitat sobre societat de la informació, de manera que actualment és l'observatori públic sobre aquest sector líder a Espanya.

L'ONTSI actua també com a punt de trobada i diàleg entre el sector TIC i les administracions públiques, per a la definició de polítiques i la seva posterior avaluació.

CENATIC

Red.es gestiona el Centre d'Excel•lència de Programari de Fonts Obertes (CENATIC), que promou el coneixement i l'ús del programari lliure i les fonts obertes a la societat espanyola.

El programari lliure és una manera de construir i distribuir aplicacions de programari que tenen un tipus de llicència que ofereix més llibertats a qui les utilitza. Entre els seus avantatges es poden esmentar la independència respecte al fabricant de programari, l'estalvi de costos, més seguretat i qualitat, el desenvolupament del sector TIC local i la generació de valor en comunitat.