Esteu aquí

 

 

 

Treballem per la convergència digital amb Europa

 

Transparència i bon govern

Red.es advoca per l'aplicació de tècniques innovadores per implantar la transparència com a base de qualsevol acció política en favor dels ciutadans espanyols. Aquesta acció constitueix un pas fonamental i necessari, que es veurà acompanyat en el futur amb l'impuls i l'adhesió, per part de l'Estat, tant a iniciatives multilaterals en aquest àmbit, com amb la signatura dels instruments internacionals ja existents en aquesta matèria.

Considerem que:
  • L'accés a la informació pública i les normes de bon govern han de ser els eixos fonamentals de tota acció política.
  • Només quan l'acció dels responsables públics se sotmet a escrutini, és quan els ciutadans poden conèixer com es prenen les decisions que els afecten, com es gestionen els fons públics o sota quins criteris actuen les nostres institucions. Només així podrem parlar de l'inici d'un procés en el qual els poders públics comencen a respondre a una societat que és crítica, exigent i que demana participació dels poders públics.
  • Els països amb nivells més alts en matèria de transparència i normes de bon govern disposen d'institucions més fortes, que afavoreixen el creixement econòmic i el desenvolupament social. En aquests països, els ciutadans poden jutjar millor i amb més criteri la capacitat dels seus responsables públics i decidir en conseqüència. És la manera de fomentar una millor fiscalització de l'activitat pública que contribueix a la necessària regeneració democràtica, promou l'eficiència i eficàcia de l'Estat i afavoreix el creixement econòmic.

Qualsevol consulta ha de ser remesa al portal de la transparència.