Vostede está aquí

 

 

 

Traballamos pola converxencia dixital con Europa

 

Órganos de Goberno
Consello de administración

CONSELLO DE ADMINISTRACIÓN

PRESIDENTE
•    Sr. D. Francisco de Paula Polo Llavata

Secretario de Estado para o Avance Dixital
Ministerio de Economía e Empresa.

VOGAIS NATOS
•    Sra. Dª. Carmen Balsa Pascual

Directora Gabinete da Ministra. Ministerio de Economía e Empresa
•    Sr. D. Roberto Sánchez Sánchez
  Director xeral de Telecomunicacións e Tecnoloxías da Información.
  Secretaría de Estado para o Avance Dixital
  Ministerio de Economía e Empresa.
•    Sr. D. Fernando de Pablo Martín
Secretario xeral de Administración Dixital. Ministerio de Política Territorial e Función Pública.
•    Sr. D. Albert Medrán López
Director do Gabinete do Secretario de Estado para o Avance Dixital. Secretaría de Estado para o Avance Dixital. Ministerio de Economía e Empresa.
•    Sr. Julio José Díez Menéndez
Avogado do Estado-xefe. Ministerio de Economía e Empresa

VOGAIS NATOS e DIRECTOR XERAL
•    Sr. D. David Cierco Jiménez de Parga

Director xeral da Entidade Pública Empresarial Red.es

VOGAIS NON NATOS
•     Sr. D. Pablo Crevillén Verdet.

 Avogado do Estado. Secretaría de Estado para o Avance Dixital. Ministerio de Economía e Empresa
•    Sra. Dª. Hilda Jiménez
Directora do Gabinete da Secretaría de Estado de Universidades, Investigación, Desenvolvemento e Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades
•      Sr. D. Carlos Antero Maza Frechín.
 Subdirector xeral de Tecnoloxías da Información e das Comunicacións.
 Ministerio de Economía e Empresa
•    Sra. Dª. Pilar Sánchez Núñez
Asesora do Gabinete da Ministra de Economía e Empresa

SECRETARIA
•    Sra. Dª. Paula Novo Cuba

Secretaria xeral, Entidade Pública Empresarial Red.es

 

Comité de Dirección

La gestión diaria de Red.es y la organización de sus funciones corre a cargo del Comité de Dirección. Forman parte de él: