Vostede está aquí

 

 

 

Traballamos pola converxencia dixital con Europa

 

Plan estratéxico
Introdución

O contexto actual, caracterizado por un ámbito cada vez máis globalizado e suxeito aos continuos cambios tecnolóxicos, demanda unha sociedade máis dixital e adaptada para asumir os novos retos e oportunidades.

A entidade elaborou un Plan Estratéxico con horizonte 2020 como unha acción necesaria para definir o camiño que se vai seguir de cara á optimización dos seus servizos e o incremento de calidade e impacto nas súas actividades..

O Plan Estratéxico nace baixo o principio “redeseñando o que somos para transformar o que facemos” e asume o compromiso de remodelar a súa operativa interna e externa. O obxectivo é avanzar cara a un modelo máis eficiente e colaborador, que estea á vangarda no ámbito tecnolóxico e impulse accións de dixitalización punteiras e de impacto, con plena orientación ás necesidades daqueles colectivos aos que van destinadas.

O Plan Estratéxico nace coa vocación de ser un Plan de todos e para todos, asentado baixo os piares de Referencia, Excelencia e Dixitalización (RED). Elaborouse mediante un modelo de participación no que diferentes axentes da entidade puideron transmitir as súas percepcións e opinións sobre a situación actual de Red.es, así como as súas prioridades en relación ao futuro da compañía.

Principios

Os principios sobre os que se sustenta o Plan Estratéxico 2017-2020 de Red.es son os seguintes:

 • Aliñación e trazabilidade coa estratexia europea e nacional: O Plan é concibido atendendo ás directrices estratéxicas definidas tanto no contexto nacional como europeo, tendo en conta os ámbitos prioritarios e a natureza de actuacións que a estes niveis se proxectan.
 • Flexibilidade ante prioridades estratéxicas nacionais: O Plan encóntrase aliñado coa estratexia nacional cun nivel de definición dos eixes e liñas de forma que as iniciativas e proxectos adicionais que poidan xurdir durante o período encaixen dentro deste, para asegurar así a súa versatilidade e orientación aos obxectivos do Ministerio.
 • Continuidade: O Plan Estratéxico non só inclúe novos proxectos e actuacións, senón que engloba tamén aqueles programas xa previstos ou en execución e as capacidades con carácter máis estable dentro da entidade.
 • Visión global: A visión do Plan responde a un enfoque global, xa que considera a perspectiva interna —mellora operativa e de persoas— como panca para responder aos obxectivos externos —provisión áxil e adecuada de servizos a terceiros—.
 • A estrutura da estratexia non ha de estar directamente relacionada coa estrutura organizativa. O Plan estratéxico resulta un plan de todos, polo que a contribución das áreas e departamentos ha de realizarse dende un enfoque global, achegando valor a todos os eixes no seu conxunto.
Misión, visión e valores

O ‘Plan Estratéxico 2017-2020’ supón a redefinición da misión, a visión e os valores de Red.es.

Misión: Impulsar a transformación dixital da sociedade española mediante iniciativas innovadoras e vertebradoras nun ámbito global de colaboración con socios públicos e privados.

Visión: Ser referente, nacional e internacional, na transformación dixital para a mellora do nivel de vida da sociedade, a competitividade das empresas e a eficiencia das administracións públicas.

Valores:

 • Compromiso - perseveranza, vinculación, entrega, dedicación, responsabilidade.
 • Orientación ao logro - conciliar tensións, cultura do éxito, resultados.
 • Profesionalidade - meritocracia, apolítica, transparencia, eficiencia. 
 • Innovación - proactividade, creación, novidade, complexidade, competitividade, iniciativa, orixinalidade, modo activo.
 • Equipo - xestión colexiada, unidade de propósito, cohesionada nas decisións, espírito de equipo, ben común.
Eixes estratéxicos

O ‘Plan Estratéxico 2017-2020’ estrutúrase sobre catro grandes eixes:

1.- Ecosistema Dixital

 • Ecosistemas innovadores
 • Dixitalización das empresas
 • Talento Dixital

2.- Goberno Dixital

 • Servizos Públicos Dixitais ao servizo do cidadán
 • Servizos Públicos Dixitais ao servizo da Administración

3.- Hub Dixital:

 • Instrumento para a análise, a monitorización e a avaliación da transformación dixital en España
 • Think & do Tank en dixitalización e transformación tecnolóxica

4.- Organización Dixital

 • Optimización da xestión interna
 • Persoas
 • Estabilidade económica
Resumen ejecutivo

Descargar resumo executivo en PDF [1 MB] Este contido só está dispoñible en castelán.