Vostede está aquí

Noticia
Corporativo

Internet, as comunicacións avanzadas e a análise do universo dixital, puntais do labor de Red.es

Red.es desenvolve múltiples programas para impulsar a transformación dixital no noso país. Non obstante, o Goberno de España tamén lle asignou outras tarefas que gardan relación coas Tecnoloxías da Información e as Comunicacións (TIC). Entre elas destacan a xestión dos dominios “.es”, RedIRIS e o ONTSI. 

Como autoridade nacional encargada da asignación e xestión dos  nomes de dominios “.es”, Red.es conta cun equipo dedicado a traballar no seu funcionamento óptimo. É importante subliñar que o “.es” constitúe o dominio que máis se identifica co noso país, o idioma castelán e a cultura hispana. O “.es”, de feito, é o máis utilizado en España, cun número de rexistros que xa supera os 1,8 millóns.

Todas as actuacións realízanse de acordo coas directrices do Goberno español e en conformidade co ICANN (Internet Corporation for Assigned Names & Numbers) e as guías derivadas do mercado internacional.

O obxectivo é que o “.es” sexa sendo un referente a ámbito internacional da lingua española e se utilice masivamente en páxinas de Internet con contido en español, nun mundo con máis de 400 millóns de hispanofalantes.

Por outra banda, Red.es tamén ten encomendada a xestión de RedIRIS, a rede académica e de investigación española que, dende a súa fundación en 1988, proporciona servizos avanzados de comunicacións ás súas máis de 500 institucións afiliadas, principalmente universidades e centros públicos de investigación.

Para ofrecer aos seus usuarios a mellor conectividade posible e manterse á vangarda dos novos servizos telemáticos, RedIRIS coopera con outras redes académicas e de investigación, tanto autonómicas coma internacionais. Entre estas últimas, destaca a rede académica paneuropea GÉANT, en cuxa xestión participa RedIRIS, e a través da cal se conecta tanto co resto de redes académicas e de investigación nacionais dos demais países europeos, como con redes de investigación doutros continentes.

O Observatorio Nacional das Telecomunicacións e da Sociedade da Información (ONTSI) tamén está adscrito a Red.es e ten como principal obxectivo o seguimento e a análise do sector das Telecomunicacións e da Sociedade da información.

O ONTSI elabora, recolle, sintetiza e sistematiza indicadores, elabora estudos e ofrece servizos informativos e de actualidade sobre a Sociedade da Información, polo que é actualmente o observatorio público sobre este sector líder en España.